Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluna arvonlisäverottomia.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Milloin palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti?

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys siivous- ja kotitaloustöistä

Saat kotitalousvähennystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä. Siihen kuuluvat muun muassa:

  • siivous
  • ruoanlaitto
  • pyykinpesu, silitys ja muu vaatteiden huolto
  • piha-alueen ja puutarhan hoito
  • lumenluonti

Saat vähennyksen, kun työ tehdään:

  • omassa kodissa
  • vapaa-ajan asunnossa
  • vanhempien tai isovanhempien kodissa

Kotitalousvähennys koskee myös hoito- ja hoivatyötä

Saat kotitalousvähennystä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Siihen kuuluu esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu huolenpito.

Hoiva- ja hoitotyötä ovat myös toisen avustaminen kaupassa sekä pankissa ja apteekissa asiointi toisen puolesta.

Kotitalousvähennystä ei saa esimerkiksi sellaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, jota terveydenhoitopalvelut tuottavat arvonlisäverottomasti.

Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen!

Jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, kotitalousvähennystä ei saa edes itse maksetusta osasta. Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen, vaikka seteliä ei edes käyttäisi.

Saat vähennyksen, kun työ

  • kohdistuu sinuun tai samassa taloudessa asuvaan henkilöön
  • tehdään kotonasi tai vapaa-ajan asunnollasi

Kunnan palvelut eivät oikeuta vähennykseen. Vähennystä ei saa, vaikka työn olisi tehny yksityinen tai yleishyödyllisenä yhteisönä toimiva palvelutalo, jos makse maksetaan kunnalle tai kaupungille.

Tarkista oman kuntasi palvelusetelien saatavuus! Voit myös kysyä meitä selvittämään asiaa.

HoivaHäme Oy:n toiminta on viranomaisen valvomaa, joten sinulla on mahdollisuus saada edellä mainittuja etuuksia. Avustamme kotitalousvähennyksen hakemisessa.